Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 100 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
1234
46 câu hỏi đáp về sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh thương phẩm
46 câu hỏi đáp về sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh thương phẩm

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 2
Dung lượng: 19.29 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản năm 2019
Chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng thủy sản năm 2019

Tác giả: Trường CĐ Kinh tế, kỹ thuật và thủy sản
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.27 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài giảng sản xuát giống và nuôi trồng rong biển
Bài giảng sản xuát giống và nuôi trồng rong biển

Tác giả: Trường CĐ Kinh tế, kỹ thuật và thủy sản
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.13 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh
Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.62 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Tiêng Anh
Giáo trình Tiêng Anh

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.95 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Tin học
Giáo trình Tin học

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 16.24 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Giáo dục thể chất
Giáo trình Giáo dục thể chất

Tác giả:
Nhà xuất bản:  2020
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.44 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Pháp Luật
Giáo trình Pháp Luật

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 980.50 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình môn học Giáo dục chính trị
Giáo trình môn học Giáo dục chính trị

Tác giả:
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.04 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Hình Thái giải phẫu động vật thân mềm
Hình Thái giải phẫu động vật thân mềm

Tác giả: Trần Ngọc Sương; Phạm Thị Tuyết Ngân
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 24.42 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
English for Aquaculture 2
English for Aquaculture 2

Tác giả: Mono frenette wusc
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 678.24 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
English for Aquaculture 1
English for Aquaculture 1

Tác giả: Mono frenette wusc
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 402.76 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bản tin thị trường Nông, Lâm, Thủy sản: ngày 31-8-2021
Bản tin thị trường Nông, Lâm, Thủy sản: ngày 31-8-2021

Tác giả: Bộ Công thương
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.16 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Giáo trình Hải Dương Học
Giáo trình Hải Dương Học

Tác giả: Nguyễn Văn Lai
Nhà xuất bản:  Nxb Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 29.07 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật nuôi đặc sản biển
Kỹ thuật nuôi đặc sản biển

Tác giả: Lương Đình Trung; Ngô Trọng Lư
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 35.45 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật nuôi lươn, ếch
Kỹ thuật nuôi lươn, ếch

Tác giả: Ngô Trọng Lư
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.81 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật nuôi cá kèo thương phẩm
Kỹ thuật nuôi cá kèo thương phẩm

Tác giả: Nguyễn Chung
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.36 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá chẽm (Lates calarifer (bloch)
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá chẽm (Lates calarifer (bloch)

Tác giả: Nguyễn Chung
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 2.95 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sản xuất giống và nuôi cua xanh thương phẩm ở Việt Nam
Sản xuất giống và nuôi cua xanh thương phẩm ở Việt Nam

Tác giả: TT khuyến ngư quốc gia
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.30 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Tiêu chuẩn ngành thủy sản. Tập II
Tiêu chuẩn ngành thủy sản. Tập II

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 87.96 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật nuôi cá sặc rằn
Kỹ thuật nuôi cá sặc rằn

Tác giả: TT khuyến ngư quốc gia
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 656.30 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật nuôi cá lóc bóc bông.
Kỹ thuật nuôi cá lóc bóc bông.

Tác giả: TT khuyến ngư quốc gia
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.46 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật sơ chế bảo quản nguyên liệu thủy sản sau thu hoạch bằng nước đá
Kỹ thuật sơ chế bảo quản nguyên liệu thủy sản sau thu hoạch bằng nước đá

Tác giả: TT khuyến ngư quốc gia
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.85 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Kỹ thuật nuôi cá ruộng
Kỹ thuật nuôi cá ruộng

Tác giả: Bùi Huy Cộng
Nhà xuất bản:  Nông nghiệp
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.55 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
1234

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

2.496.650

: 0