Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 478 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh năm 2019
Chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh năm 2019

Tác giả: Trường CĐ Kinh tế, kỹ thuật và thủy sản
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 791.22 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chương trình đào tạo ngành kế toán năm 2019
Chương trình đào tạo ngành kế toán năm 2019

Tác giả: Trường CĐ Kinh tế, kỹ thuật và thủy sản
Nhà xuất bản: 
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 747.61 (Kb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu
22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu

Tác giả: Ries
Al
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp
268 sơ đồ kế toán doanh nghiệp

Tác giả: Võ Văn Nhị
Nhà xuất bản:  Lao động
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.76 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
450 tình huống kế toán tài chính
450 tình huống kế toán tài chính

Tác giả: Võ Văn Nhị
Nhà xuất bản:  Tài chính
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 6.10 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập - bài giải quản trị dự án hiện đại
Bài tập - bài giải quản trị dự án hiện đại

Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Nhà xuất bản:  Tài chính
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 9.60 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập kiểm toán
Bài tập kiểm toán

Tác giả: Trần Thị Giang Tân (CB)
các tác giả khác
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.47 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập Kiểm toán căn bản
Bài tập Kiểm toán căn bản

Tác giả: Trần Phước
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.74 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập Kiểm toán nâng cao
Bài tập Kiểm toán nâng cao

Tác giả: Trịnh Quốc Hùng
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 5.59 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp
Bài tập môn Quản trị sản xuất và tác nghiệp

Tác giả: Đặng Minh Trang
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 46.86 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập Quản trị sản xuất và tác nghiệp
Bài tập Quản trị sản xuất và tác nghiệp

Tác giả: Trần Đức Lộc
Nhà xuất bản:  Tài chính
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 4.93 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập quản trị tác nghiệp
Bài tập quản trị tác nghiệp

Tác giả: Nguyễn Đình Trung
Nhà xuất bản:  ĐHKT Quốc dân
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 7.09 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập thực hành kế toán
Bài tập thực hành kế toán

Tác giả: Trịnh Quốc Hùng
Nhà xuất bản:  Phương Đông
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 14.81 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập và bài giải kế toán quản trị
Bài tập và bài giải kế toán quản trị

Tác giả: Huỳnh Lợi
Nhà xuất bản:  Thống kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.28 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập và bài giải Kiểm toán đại cương
Bài tập và bài giải Kiểm toán đại cương

Tác giả: Nguyễn Phú Cường
Nhà xuất bản:  Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.11 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán
Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán

Tác giả: Phan Đức Dũng
Nhà xuất bản:  Thống Kê
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.11 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp
Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Văn Dược
Nhà xuất bản:  Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 8.46 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Tác giả: Lê Thị Thu Hà
Nhà xuất bản:  TTTT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 10.65 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cách hoạch định và thực thi chiến lược
Cách hoạch định và thực thi chiến lược

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 3.76 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cẩm nang nghiệp vụ tiếp thị du lịch và quy định pháp luật mới về kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn
Cẩm nang nghiệp vụ tiếp thị du lịch và quy định pháp luật mới về kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn

Tác giả: Trần Ngọc Nam
Nhà xuất bản:  Lao động - Xã hội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 35.81 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cẩm nang quản lý mối quan hệ khách hàng
Cẩm nang quản lý mối quan hệ khách hàng

Tác giả: Dyché
Jill
Nhà xuất bản:  Tổng hợp Tp. HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.79 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

Tác giả: Đặng Thái Hùng
Nhà xuất bản:  Tài chính
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 112.11 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chế độ kế toán doanh nghiệp
Chế độ kế toán doanh nghiệp

Tác giả: Bộ Tài chính
Nhà xuất bản:  GTVT
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 13.79 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2011
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2011

Tác giả:
Nhà xuất bản:  Tài chính
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 12.80 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chế độ tài chính doanh nghiệp - Q1
Chế độ tài chính doanh nghiệp - Q1

Tác giả: Bộ tài chính
Nhà xuất bản:  Giao thông vận tải
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 18.99 (Mb)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

2.496.650

: 0