Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 412 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Linear Programming. Foundations and Extensions (3rd edition)
Linear Programming. Foundations and Extensions (3rd edition)

Tác giả: R.J. Vanderbei
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Từ điển khoa học kỹ thuật Anh - Việt
Từ điển khoa học kỹ thuật Anh - Việt

Tác giả: Trương Văn
Nguyễn Cẩn
Lê Minh Trung…
Nhà xuất bản:  Thế giới
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Production planning by mixed integer programming
Production planning by mixed integer programming

Tác giả: Yves Pochet
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A Guide to Game Theory
A Guide to Game Theory

Tác giả: Fiona Carmichael
Nhà xuất bản:  Prentice Hall
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An Introduction to Dynamic Games
An Introduction to Dynamic Games

Tác giả: A.Haurie
Krawczyk
Nhà xuất bản:  Knxb
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Decision Making using Game Theory - An Introduction for Managers
Decision Making using Game Theory - An Introduction for Managers

Tác giả: Anthony Kelly
Nhà xuất bản:  Cambridge
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Supply chain-management and knowledge management
Supply chain-management and knowledge management

Tác giả: Ashish-Dwivedi
Tim Butcher
Nhà xuất bản:  Palgrave Macmillan
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
 A guide to Lean Sixma Management Skills
A guide to Lean Sixma Management Skills

Tác giả: Howard S Gitlow
Nhà xuất bản:  CRC Fress
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
The six sigma black belt handbook
The six sigma black belt handbook

Tác giả: Thomas McCarty
Michael Bremer
Lorraine Daniels…
Nhà xuất bản:  Motorola University
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
5S-for operators - 5 pillars of the visual workplace
5S-for operators - 5 pillars of the visual workplace

Tác giả: Hiroyuki-Hirano
Nhà xuất bản:  The productivity press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
101 Things I Learned in Architecture School
101 Things I Learned in Architecture School

Tác giả: Matthew Frederick
Nhà xuất bản:  The Mit Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Agile Kaizen
Agile Kaizen

Tác giả: Ángel Medinilla
Nhà xuất bản:  Springer
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An Elementary Introduction to Queueing Systems-
An Elementary Introduction to Queueing Systems-

Tác giả: Wah Chun Chan
Nhà xuất bản:  World Scientific
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
An Introduction to Queueing Theory
An Introduction to Queueing Theory

Tác giả: Modeling and Analysis in Applications
Nhà xuất bản:  U. Narayan Bhat
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Apparel-manufacturing-technology
Apparel-manufacturing-technology

Tác giả: T.-Karthik
P. Ganesan
D Gopalakrishnan...
Nhà xuất bản:  CRC Fress
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
A Study of the Toyota Production
A Study of the Toyota Production

Tác giả: System Shigeo Shingo
Nhà xuất bản:  153Produtivity Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Autonomous maintenance for operators
Autonomous maintenance for operators

Tác giả: The Japan institure of plant Maintenance
Nhà xuất bản:  Produtivity Press
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Boundary Value Problems in Queueing System Analysis
Boundary Value Problems in Queueing System Analysis

Tác giả: J.W.Cohen
O.J.Holland
Nhà xuất bản:  North Holland
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cẩm nang giúp bạn xây nhà
Cẩm nang giúp bạn xây nhà

Tác giả: Ngô Huy Nam
Nhà xuất bản:  Xây dựng
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cắt mau căn bản - Tập sách hướng dẫn dành cho chủ nhà
Cắt mau căn bản - Tập sách hướng dẫn dành cho chủ nhà

Tác giả: Triệu Thị Chơi
Nhà xuất bản:  Phụ nữ
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chè và Công dụng
Chè và Công dụng

Tác giả: Đặng Hanh Khôi
Nhà xuất bản:  Khoa học kỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chi tiết máy Tập 1
Chi tiết máy Tập 1

Tác giả: NguyễnTrọng Hiệp
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Chi tiết máy Tập 2
Chi tiết máy Tập 2

Tác giả: NguyễnTrọng Hiệp
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Cơ sở tạo hình
Cơ sở tạo hình

Tác giả: Lê Huy Văn
Trần Từ Thành
Nhà xuất bản:  Mỹ thuật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Công nghệ chế tạo máy - Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp
Công nghệ chế tạo máy - Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp

Tác giả: Phí Trọng Hảo
Nguyễn Thanh Mai
Nhà xuất bản:  Giáo dục
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

2.496.650

: 0