Tài liệu số - Kết quả tìm kiếm

  Tìm thấy 1286 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm. Kiểu hiển thị:    
12345678910...>>
Nghiên cứu phân lập và chuyển gen NAC2 liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (Arachis hypogaea L.)
Nghiên cứu phân lập và chuyển gen NAC2 liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (Arachis hypogaea L.)

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Ngà
Nhà xuất bản:  ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất một số dẫn xuất của quinolin trên cơ sở eugenol từ tinh dầu hương nhu
Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và tính chất một số dẫn xuất của quinolin trên cơ sở eugenol từ tinh dầu hương nhu

Tác giả: Lê Văn Cơ
Nhà xuất bản:  ĐH Sư phạm Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Sử dụng kỹ thuật lidar nghiên cứu đặc trưng vật lý của son khí trong tầng khí quyển
Sử dụng kỹ thuật lidar nghiên cứu đặc trưng vật lý của son khí trong tầng khí quyển

Tác giả: Bùi Văn Hải
Nhà xuất bản:  Viện Vật lý - Viện KHCN Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu một số phản ứng hạt nhân cần thiết cho thiên văn học
Nghiên cứu một số phản ứng hạt nhân cần thiết cho thiên văn học

Tác giả: Nguyễn Ngọc Duy
Nhà xuất bản:  Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Mật độ mức và hàm lực thực nghiệm của các hạt nhân Ti49, V52, Ni59
Mật độ mức và hàm lực thực nghiệm của các hạt nhân Ti49, V52, Ni59

Tác giả: Nguyễn An Sơn
Nhà xuất bản:  Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu phân loại họ Màn màn (Capparaceae Juss.) ở Việt Nam
Nghiên cứu phân loại họ Màn màn (Capparaceae Juss.) ở Việt Nam

Tác giả: Sỹ Danh Thường
Nhà xuất bản:  Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng
Đặc trưng không gian trạng thái và tính ổn định của một số hệ Sandpile Model mở rộng

Tác giả: Trần Thị Thu Hương
Nhà xuất bản:  Viện Toán học - Viện KHCN Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Xác định thế năng của phân tử NaLi ở trạng thái 21Π dựa trên số liệu phổ đánh dấu phân cực
Xác định thế năng của phân tử NaLi ở trạng thái 21Π dựa trên số liệu phổ đánh dấu phân cực

Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng
Nhà xuất bản:  ĐH Vinh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
K-lý thuyết đối với không gian lá của một lớp các MD5-phân lá
K-lý thuyết đối với không gian lá của một lớp các MD5-phân lá

Tác giả: Dương Quang Hòa
Nhà xuất bản:  ĐH Sư phạm TP.HCM
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu sự phát triển nông nghiệp ở tỉnh Hải Dương
Nghiên cứu sự phát triển nông nghiệp ở tỉnh Hải Dương

Tác giả: Đàm Văn Bắc
Nhà xuất bản:  ĐH Sư phạm Hà Nội
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Đối đạo hàm của ánh xạ nón pháp tuyến và ứng dụng
Đối đạo hàm của ánh xạ nón pháp tuyến và ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Thành Quí
Nhà xuất bản:  Viện Toán học - Viện KHCN Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số phương pháp giải bài toán cân bằng giả đơn điệu và ứng dụng
Một số phương pháp giải bài toán cân bằng giả đơn điệu và ứng dụng

Tác giả: Bùi Văn Định
Nhà xuất bản:  Học viện Kỹ thuật Quân sự
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Một số phương pháp hiệu chỉnh giải hệ phương trình toán tử đặt không chỉnh
Một số phương pháp hiệu chỉnh giải hệ phương trình toán tử đặt không chỉnh

Tác giả: Nguyễn Đình Dũng
Nhà xuất bản:  Viện CNTT - Viện KHCN Việt Nam
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu chế tạo các blend trên cơ sở cao su thiên nhiên
Nghiên cứu chế tạo các blend trên cơ sở cao su thiên nhiên

Tác giả: Hoàng Hải Hiền
Nhà xuất bản:  ĐH Vinh
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 0 (Byte)
Giá tiền: Miễn phí
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>

Đăng nhập

Thống kê

Thư viện truyền thống Thư viện số

Thống kê truy cập

2.496.650

: 0