Chủ nhật, Ngày: 23/06/2024

Thống kê truy cập

2.496.650

: 0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ

Thư viện số trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật và thủy sản nơi lưu trữ và cung cấp các tài liệu số toàn văn: sách, bài giảng, giáo trình.

Cách truy cập:

1. Cách 1: Bạn đọc truy cập qua Website của Trường: http://ftec.edu.vn/. Vào THƯ VIỆN

2. Cách 2: Truy cập vào trang web thư viện số: thuvien.ftec.edu.vn

3. Đăng nhập vào hệ thống 

-  Bạn đọc đăng nhập vào hệ thông để mượn, tải xem tài liệu online theo quyền được thư viện cấp

Trên trang chủ, giao diện hiển thị 

- Bạn đọc đăng nhập  tên và mật khẩu rồi bấm nút đăng nhập hệ thống đưa ra thông báo nếu đăng nhập không thành công, hệ thống vào trang cá nhân nếu đăng nhập thành công

- Nhấn vào Đăng ký nếu muốn đăng ký tài khoản sử dụng

- Nhấn nút "quên mật khẩu" nếu bạn đọc quên mật khẩu.

4. Tìm kiếm

- Bạn đọc có thể tìm kiếm tài liệu số theo các tiêu chí khác nhau dựa trên các yếu tố thư mục của tài liệu số như; Nhan đề, tác giả, chủ đề hoặc có thể tìm kiếm chi tiết nội dung của tài liệu số...

a. Tìm kiếm đơn giản:

- Trên trang chủ nhấn nút  "tra cứu" chương trình hiển thị giao diện tìm k iếm như sau:

- Nhấn nút vào "Tìm kiếm đơn giản" nhập thông tin trường cần tìm kiếm

b. Tìm kiếm nâng cao 

Bạn đọc tùy chọn điều kiện tìm kiếm và kết hợp các điều kiện chặt chẽ vơ nhau thông qua toán tử "AND" và "OR" 

Để tìm kiếm bạn đọc thực hiện các thao tác " Tìm kiếm nâng cao" 

c. Tìm kiếm toàn văn

- Bạn đọc có thể tìm kiếm toàn văn dựa trên nội dung của tài liệu số

- Trên trang chủ nhấn "tìm kiếm toàn văn"