Chủ nhật, Ngày: 23/06/2024

               THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ, KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN

  • Đ/c: KHU B - TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ THỦY SẢN, Đường Lý Chiêu Hoàng, Long Vỹ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
  •  
  • website: :thuvien.ftec.edu.vn.