Thứ ba, Ngày: 23/07/2024

Thống kê truy cập

2.496.650

: 0

1. Quy định giờ phục vụ: 

Thư viện mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. 

Buổi sáng:         từ 07h30’ – 11h30’ 

Buổi chiều:        từ 13h450’ – 16h45’

Mỗi buổi giành thời gian 30' để cán bộ Thư viện sắp xếp tài liệu, máy móc để chuẩn bị phục vụ !